China-Bromochlorodimethylhydantoin (BCDMH)-Avocado-* (note country)